• Home
  • Проекти
  • Училище за толерантност, изнесено сред природата

Училище за толерантност, изнесено сред природата

В изпълнение на Проект "Да успеем всички заедно" се проведоха две смени по Дейност 11: "Училище за толерантност, изнесено сред природата с 531 деца, от които 179 от етнически малцинства".
Целта на дейността е преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етническия произход и постигане на устойчивост на резултатите, постигнати от предоставените допълнителни занимания в клубовете.
Организатори : Община Свищов, СНЦ "Нова възможност", СУ "Цветан Радославов", ОУ "Филип Сакелариевич" и Обединение "Заедно можем".
База: Комплекс “GREEN VILLAGE“ – с. Рибарица, м. Костина

Отчет за изпълнението на проекта

Презентация I смяна

Презентация II смяна

Галерия I смяна:

Галерия II смяна: