• Home
  • Проекти
  • ТРЕТА СМЯНА НА УЧИЛИЩЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, ИЗНЕСЕНО СРЕД ПРИРОДАТА

ТРЕТА СМЯНА НА УЧИЛИЩЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, ИЗНЕСЕНО СРЕД ПРИРОДАТА

В изпълнение на Проект „ Да успеем всички заедно „ от 1-ви до 5 –ти септември 2017 се проведe третата смяна по Дейност 11 : „Училище за толерантност , изнесено сред природата с 531 деца, от които 179 от етнически малцинства „.
Целта на дейността е преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етническия произход и постигане на устойчивост на резултатите, постигнати от предоставените допълнителни занимания в клубовете.
Организатори : Община Свищов , СНЦ „ Нова възможност „ , СУ „ Цветан Радославов „ и Обединение „ Заедно можем „ .
База : Комплекс “ GREEN VILLAGE “ – с. Рибарица , м. Костина
СНЦ „ Нова възможност „ разработи подробна програма за петдневния престой на децата сред природата на Национален парк „Централен Балкан „.
В третото Училище за толерантност се включиха 73 деца от 2 , 3 и 4 клас на СУ „ Цветан Радославов „ .
Още първата вечер децата имаха вълнуваща среща със Стоян Христов – Главен инспектор на Парков Участък – Рибарица от Национален парк „ Централен Балкан „ , който ги запозна със структурата , особеностите и забележителната флора и фауна на третия по големина национален парк. Сподели интригуващи срещи с диви животни в парка.
Интересна презентация за парка и Резерват „ Царичина „ подготви и Ромина Горанова от СНЦ „ Нова възможност „ , която ще бъде предоставена на СУ „ Цветан Радославов „ в помощ на обучението по география и биология.
Чрез 6 аспекта на проблема за толерантността , външните лектори , използвайки достъпни и интересни за децата интерактивни методи , ги въвеждаха в сложния и динамичен съвременен свят .
Ръководителите на клубове от СУ „ Цветан Радославов” също проведоха занимания .
Формирани бяха 7 групи по интереси : Спорт и здраве , Декупаж , Стил , Фотография , Сръчни ръце , Народни танци , Изобразително изкуство , в които малчуганите показаха завидни умения за творческа изява.
Децата се включиха с много ентусиазъм в дейностите със спортен характер :сутрешната физзарядка , състезанията , преминаването по мост над бързотечаща река .
Много емоции , възторг и патриотичен заряд имаше в похода до лобното място на героя от Априлското въстание Георги Бенковски. Паметта му и тази на съратниците му , дали живота си за свободна България бе почетена с едноминутно мълчание .
Нели Маринова запозна децата с богатата етнографска сбирка , експонирана в механа „ При Войводата „ – поляната в местността Костина .
Въпреки променливото време , вечерите носиха настроение и релакс. Интересни дискотеки и караоке с 3 популярни песни , изпълнявани от децата и танци .
Последната вечер ще остане паметна с презентация на случилото се по време на Училището за толерантност : ” Толерантни сме – ще успеем заедно „.
За своята съпричастност към дейностите в клубовете по интереси децата бяха отличени с грамоти от СНЦ „ Нова възможност „ , връчени им от Даниела Димитрова .
Преминалите през Училището за толерантност написаха /анонимно/вербални и невербални отзиви за организацията и провеждането на Училището.
Екипът на “ GREEN VILLAGE “ направи всичко възможно престоят на децата от Свищов да е приятен . Спазени бяха изискванията за здравословно хранене .
За безопасността на участниците в третата смяна на Училището за толерантност, изнесено сред природата се погрижиха 8 преподаватели от училището, 4-ма аниматори , 6 помощник сътрудници и медицинското лице.
Фоторазказ и фото документи можете да проследите в рубриката „Галерия „.