• Home
  • Проекти
  • "ПОСЕЩЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕ = УСПЕШЕН ЖИВОТ"

"ПОСЕЩЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕ = УСПЕШЕН ЖИВОТ"

Община Свищов бе домакин на кръгла маса на тема : „ ПОСЕЩЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕ = УСПЕШЕН ЖИВОТ „ , в изпълнение на Проект „ Да успеем всички заедно „. Темата на кръглата маса е провокирана от изпълнението на Дейност 15 : „Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работата с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия , с цел подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете , в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства „.

Виж още...