• Home
  • Проекти
  • Продължават дейностите по проект "Да успеем всички заедно"

Продължават дейностите по проект "Да успеем всички заедно"

Мултидисциплинарните екипи , сформирани от СНЦ „ Нова възможност „ за работа с децата и родителите от СУ „ Цветан Радославов „ и ОУ „ Филип Сакелариевич „ по Дейности 1 , 13, 14 и 15 на Проект
„ Да успеем всички заедно „ разработиха график за основните събития през новата учебна година.

През месеците октомври и ноември 2017 са организирани и проведени тренинги с учащите се относно ефективни стратегии на възпитание и разрешаване на конфликти.

Виж още...